søndag den 10. marts 2013

Hvorfor interessere mig for tidligere liv?

Tilføj billedtekst
For mig er det ikke for at flygte fra mit liv, eller drømme mig væk fra en almindelig hverdag, eller troen på at jeg har været en helt fantastisk berømt person engang, at jeg gør det... 
Nej - det er den store længsel, jeg har haft til noget, jeg i begyndelsen ikke kunne formulere. 
Det føltes som et sug i hjertet og maven, erindringer som ikke kunne lukke sig op, og følelser jeg ikke kunne sætte ord på. Følelsen af at jeg også er af en anden verden, og lysten til igen at huske, og også være der, hvor jeg kommer fra!!!

Og så oplevelser jeg har haft i det her liv, der har givet mig en endnu større længsel imod kærlighed, imod vished, og en ubevidst viden om, at der er noget større, at det her ikke alene var den virkelige virkelighed. 
Lysten til at finde mere af sandheden, den virkelige sandhed, om hvem jeg er, og hvem vi er, og hvad der sådan rigtigt, rigtigt betyder noget for mig.
En viden jeg allerede tidligt begyndt at have som et fatamorgana af følelser og billeder, om at jeg også en gang for længe siden havde oplevet meget stor kærlighed til mig selv og alle andre. 
Følelsen af, at der findes nogen mennesker/ sjæle som jeg ikke har mødt i det her liv, som jeg elsker uendeligt meget. 
At der er en dybere grund til alt det negative og de store udfordringer, jeg har oplevet!
- Alt det var en måde at "vække mig", lette låget fra min hukommelse og tage tågernes slør bort fra mine øjne, så jeg huskede en hel masse oplevelser om noget fra engang. Ligesom når jeg husker min konfirmationsfest eller hverdagen i min skoletid og mine klassekammarater for længe siden.

Jeg oplevede, når jeg huskede tidligere liv stærke følelser som gru, passion, glæde, fortvivelse, skyld, skam, sammenhørighed, omsorg, forståelse, vished, visdom og dyb kærlighed - det gav mig dybe erkendelser og forståelse for hvem jeg er og hvad jeg kommer af. 
Jeg kunne samtidigt slippe nogle dybe hæmmende overbevisninger i det her liv, som jeg opdagede kom fra noget, jeg havde besluttet og oplevet i tidligere liv.
Disse oplevelser og dybe erkendelser fik mig til at arbejde endnu mere med tidligere liv, skrive bøger, holde foredrag, have mange andre i regression, og rejse ud til andre lande og steder for at finde erindringerne om mine tidligere tider.

Samtidigt, har jeg husket ved at skrive og arbejde med tidligere liv, at jeg lige nu kun er på eventyr i kort tid – set i forhold til evigheden. Alt har fået et meget større perspektiv. Jeg forsøger endnu mere at være lige nu og her så meget som muligt. For det her liv - og alle mine liv - er blevet noget meget værdifuldt og dyrebart for mig.
Mine problemer er blevet nemmere for mig at overskue og tackle – selv om de ind imellem har været meget store. Når jeg sætter dem i relief til hændelser i tidligere liv og evt. med de samme sjæle, så er det blevet meget nemmere for mig denne gang at tilgive mig selv og andre. Det er en lettelse og føles vildt godt. 
Jeg er på den måde kommet tættere på mig selv, og har lært bedre at elske mig selv (og andre), som er en af de store opgaver, jeg har udfordret mig selv med.

Alle menneskers forskellige liv og vores følelsesmæssige højdepunkter ligner hinanden. Vi har mange lighedspunkter, fordi de samme temaer og de samme menneskelige opdagelser forekommer til alle tider og i alle kulturer.
Vi lærer alle igennem tiderne og vores mange liv om den største gru, om tilgivelse, om magt, taknemmelighed, glæde, svigt, omsorg, ansvar og om kærligheden - om den altfavnende store kærlighed der kan heale alt og fylde os helt op med glæde. 
Alt dette - for at få et endnu bedre Nu-liv og en større forståelse af os selv jo flere liv vi har haft.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar